Přeskočit na obsah

OP ŽP — 71. výzva — Obnova stability svahů

Dotace na podporu aktivit vedoucích ke stabilizaci a sanaci extrémních svahových nestabilit vzniklých v důsledku přírodních jevů.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 20. 3. 2024 do 15. 11. 2024.

Příjemci podpory:

  • Církve a náboženské společnosti, Dobrovolné svazky obcí, Fyzické osoby nepodnikající, Fyzické osoby podnikající, Městské části hl. města Prahy, Nadace, nadační fondy, ústavy, spolky a obecně prospěšné společnosti, Obce, Resortní organizace MŽP.

Typy podporovaných aktivit:

  • Stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost, které jsou evidovány a kategorizovány v „Registru svahových nestabilit“,
  • stabilizování a sanace skalních řícení ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost, která jsou evidována a kategorizována v „Registru svahových nestabilit“.

Forma a výše podpory:

  • Míra financování činí max. 80 % z celkových způsobilých výdajů.
  • Alokace (maximální celková podpora z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 100 mil. Kč.

Specifika a omezení:

  • Cílová území: Území celé České republiky.
  • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2029, nerozhodne-li Řídicí orgán jinak.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru