Přeskočit na obsah

OP ŽP 133. výzva Specifický cíl: 3.2 – Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů

Dotace na podporu nakládání s odpady, které využívají odpad jako zdroj druhotných surovin, podporovat příprav k recyklaci odpadu a nakládání s odpady, které vede ke zvýšení ekonomické hodnoty odpadu, podporovat oddělený sběr odpadů, systémy odděleně sbíraných specifických druhů odpadů a tzv. „door-to-door“ systém.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat do 31. 12. 2019 (20:00),

Příjemci podpory:

 • Kraje, obce a města, svazky obcí, městské části hl. m. Prahy, organizační složky státu, státní podniky a organizace, příspěvkové organizace, veřejně výzkumné instituce a veřejnoprávní instituce, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti, obchodní společnosti a družstva, podnikatelské subjekty a fyzické osoby podnikající.

Typy podporovaných projektů:

 • Podporovaná aktivita 3.2.1: Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů.
 • Podporovaná aktivita 3.2.2: Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů.
 • Podporovaná aktivita 3.2.3: Výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury.
 • Podporovaná aktivita 3.2.4: Výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování).

Forma a výše podpory:

 • Celkový finanční objem pro tuto výzvu činí výši 208 mil. Kč.
 • Minimální výše způsobilých přímých realizačních výdajů činí 500 tis. Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu do 50 mil. EUR.
 • Max. 85 % celkových způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Realizace projektů je na území Území ITI Olomoucké aglomerace, ITI Brněnské metropolitní oblasti
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2023.
 • Napříč všemi aktivitami podporovanými v rámci 133. výzvy platí, že jako svozový, manipulační nebo energetický prostředek nelze podpořit traktor, traktor-bagr nebo malotraktor.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru