Přeskočit na obsah

OP ŽP Výzva č. 31 Specifický cíl: 4.1 — Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území

Dotace je určena pro kraje, a to na zajištění potřebné péče o předměty ochrany na národně významných chráněných územích, jež jsou stanoveny schválenými plány péče, v územích Natura 2000 se jedná o souhrny doporučených opatření. Celková alokace činí 250 mil. Kč.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat do 30. 6. 2020 - příjem žádostí o podporu se prodlužuje do 31. 8. 2020.

Příjemci podpory:

 • O finanční podporu mohou v rámci této výzvy žádat kraje.

Typy podporovaných projektů:

 • Jedná se zejména o zajišťování péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000 (realizace opatření k zajištění či zlepšení stavu předmětů ochrany včetně tvorby či zlepšení stavu návštěvnické infrastruktury). Dále sběr informací, tvorba informačních a technických nástrojů a podkladů pro zajištění ochrany a péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000 a o cílové organismy.

 • Podporovaná opatření jsou:

  • Implementace soustavy Natura 2000
  • Plánování péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000
  • Zajištění péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000

Forma a výše podpory:

 • Celkový finanční objem činí 350 milionů Kč.
 • Schválené projekty budou financovány až do maximální výše 100 % celkových způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 31. 12. 2023.
 • Financovány nebudou projekty, které již byly podpořeny v rámci OPŽP 2007–2013 a žadatel se zavázal v době udržitelnosti k plnění cílů podpory.
 • Cílovým územím se rozumí lokality soustavy Natura 2000 mimo území hlavního města Prahy.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru