Přeskočit na obsah

OP ŽP Výzva č. 78 — Specifický cíl: 4.1 — Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území

Výzva je zaměřena na praktická opatření pro zajištění péče o území národního významu, jako jsou národní parky, chráněná krajinná území atd. Podpořen bude sběr informací, tvorba informačních a technických nástrojů a podkladů pro zajištění ochrany a péče těchto lokalit a cílových organismů.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 9. ledna 2017 (9:00) do 2. ledna 2019 (20:00).

Příjemci podpory:

 • Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa jeskyní ČR, správy národních parků.

Typy podporovaných projektů:

 • Zajišťování péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000 (realizace opatření k zajištění či zlepšení stavu předmětů ochrany včetně tvorby či zlepšení stavu návštěvnické infrastruktury). Dále sběr informací, tvorba informačních a technických nástrojů a podkladů pro zajištění ochrany a péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000 a o cílové organismy. 
  • Implementace soustavy Natura 2000.
  • Plánování péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000.
  • Zajištění péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace je 1,15 mld. Kč.
 • Minimální výše dotace je 250 000 Kč.
 • Maximální výše podpory činí 100 % způsobilých nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Realizace projektu se týká chráněných území národního významu (NP, CHKO, NPR, NPP) a lokality soustavy Natura 2000 mimo území hlavního města Prahy.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7700”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru