Přeskočit na obsah

Operační program Rybářství 2007–2013

Podání žádosti do 20. kola Operačního programu Rybářství je možné na téměř veškeré projekty spojené s rybářstvím od investic do akvakultury až po zvyšování odbornosti zaměstnanců. Žádat o dotace mohou rybářská sdružení, rybářské svazy, vzdělávací zařízení i výzkumné ústavy orientované na rybářství. Výjimkou nejsou ani fyzické a právnické osoby podnikající v dané oblasti. Neváhejte využít poslední možnosti programového období 2007–2013 a podat v termínu od 16. do 29. září svoji žádost!

Příjem žádostí:

  • Poslední kolo příjmu žádostí probíhá od 16.9.2014 do 29. 9. 2014 do 13:00 hod.

Příjemci podpory:

  • Rybářské svazy a sdružení.
  • Soukromý sektor podnikající v akvakultuře.
  • Výzkumné ústavy či školní podniky zabývající se danou problematikou.

Typy podporovaných projektů:

  1. Produktivní investice do akvakultury.
  2. Veškeré rybářské vybavení. Vybavení pro chov ryb i dopravní obsluhu. Pořízení technologií recirkulačních systémů.
  3. Zvýšení odbornosti v tomto odvětví, ale i odborné publikace.

Forma a výše podpory:

  • Operační program Rybářství rozdá přibližně 40 mil. Kč.

Specifika a omezení:

  • Dotaci není možné získat na modernizaci, odbahnění rybníku nebo na stavbu sádek.
  • Žádosti se podávají přes Portál farmáře na Státní zemědělský intervenční fond.

Doplňující informace:

Podívejte se také na článek k této výzvě Operační program Rybářství 2007–2013, který zjednodušeně informuje o dotačních možnostech.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru