Přeskočit na obsah

OPJAK — Výzva č. 02 — 22 — 001 Teaming-CZ I

Předmětem výzvy je komplementární podpora projektů úspěšných ve výzvě Teaming for Excellence (HE), tj. projektů, které úspěšně prošly oběma koly hodnocení výzvy Teaming for Excellence (HE) a byly vybrány k financování. Výzva Teaming-CZ I podpoří komplementární financování především investičních výdajů nutných k modernizaci excelentního výzkumného centra v souladu s plánovanými cíli komplementárního projektu výzvy Teaming for Excellence (HE).

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena: 
  • První kolo: 18. 5. 2022 – 17. 6. 2022 do 12h.
  • Druhé kolo: 1. 2. 2023 – 31. 5. 2023 do 12h (nebo do vyčerpání alokace).

Příjemci podpory:

 • Veřejné vysoké školy; 
 • veřejné výzkumné instituce; 
 • soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost (z. ú., o.p.s., spolek). 
  • První kolo: Subjekty, které podaly žádost do výzvy Teaming for Excellence (HE) jako koordinátor projektu a jejichž žádost úspěšně prošla prvním kolem hodnocení.
  • Druhé kolo: Subjekty, které podaly žádost do výzvy Teaming for Excellence (HE) jako koordinátor projektu a jejichž žádost úspěšně prošla druhým kolem výzvy Teaming for Excellence (HE), tj. byla vybrána k financování. A zároveň jsou držiteli dopisu o závazku (letter of commitment) vydaném MŠMT (ŘO OP JAK) v 1. kole hodnocení výzvy Teaming-CZ I.

Typy podporovaných aktivit:

 • Modernizovat infrastrukturní zázemí (stavební, přístrojové, hardwarové a další) excelentního výzkumného centra v souladu s cíli komplementárního projektu výzvy Teaming for Excellence (HE).
 • Zajistit komplementární financování projektu výzvy Teaming for Excellence (HE).
 • Povinné aktivity:

  • Aktivita 1. Řízení projektu.
  • Aktivita 2. Pořizování, upgrade či vývoj vybavení excelentního výzkumného centra.
 • Volitelné aktivity:
  • Aktivita 3. Stavební úpravy excelentního výzkumného centra.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace činí  2 mld. Kč.
 • Poměr zdrojů financování projektu vychází z Pravidel spolufinancování na programové období 2021–20275 a poměru pro rata uvedeného v kap. 7.3 výzvy,
 • Poměr zdrojů financování projektu je: EU 69,70 %, SR 25,30 %, vlastní podíl 5,00 %.
 • Indikativní rozdělení alokace výzvy činí: 
  • EU podíl: 1 394 000 000 Kč,
  • SR podíl: 506 000 000 Kč,
  • vlastní podíl: 100 000 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt: 700 000 000 Kč. 
  • 2. kolo: maximálně částka uvedená v dopisu o závazku.
 • Žadatelé/příjemci projektu, kteří jsou veřejnou vysokou školou, výzkumnou organizací nebo soukromoprávní organizací provádějící veřejně prospěšnou činnost, mají povinnost spolufinancovat způsobilé výdaje projektu min. ve výši 5 % celkových způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Partnerství:
  • Žadatelé mohou předložit projekt samostatně nebo ve spolupráci s partnerem/partnery.
 • Délka projektu 24 – 80 měsíců.
 • Vyloučené aktivity:
  • Nová výstavba, nákupy nemovitých věcí, pronájmy nemovitých prostor; ­ stavební úpravy a vybavování výzkumné infrastruktury mimo území ČR.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru