Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

OPPIK – POTENCIÁL – POTENCIÁL VII. výzva

scientific-2040795__340
Share Button

Dotace na podporu zavádění a zvyšování počtu společností s infrastrukturou pro výzkum, vývoj a inovační aktivity. Program si dále klade za cíl prohloubení spolupráce společností s výzkumnými a vývojovými organizacemi, tvorbu kvalifikovaných pracovních míst, a tím rozvoj znalostní ekonomiky, zlepšení podmínek pro zapojení společností do národních i evropských programů výzkumu a vývoje a trvalé zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od  4. září 2020, 12:00:00.
 • Vzhledem k epidemii COVID a jejímu nepříznivému vlivu na podnikatelský sektor, bude termín prodloužen o dva týdny z 23. 11. 2020 do 7. 12. 2020.

Příjemci podpory:

 • Malé a střední podniky a velké podniky. Žadatelem/příjemcem mohou být i podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem.
 • Velké podniky mohou žádat pouze při splnění jedné z následujících podmínek – realizaci projektu v jednom z kódů intervence:
  • 1) na projekty velkých podniků s významným pozitivním dopadem na životní prostředí, tedy se zaměřením na nízkouhlíkové hospodářství a na odolnost vůči změně klimatu (kód intervence 065);
  • 2) na projekty, jejichž hlavním účelem v programu Potenciál je přímá spolupráce mezi velkým podnikem a MSP na konkrétním projektu výzkumu a vývoje (kód intervence 063).

Typy podporovaných aktivit:

 • Založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra.
  • Způsobilými výdaji jsou:
   • a) náklady na investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku;
   • b) náklady na investice do budov (novostavby a stavební úpravy).

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 2 000 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 50 000 000 Kč.
 • Míra podpory: max. výše 50 % celkových způsobilých výdajů bez ohledu na místo realizace.

Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha.
 • Pro výzvu programu podpory „Potenciál“ není křížové financování relevantní.
 • Každý žadatel/příjemce (1 IČ) je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně jeden projekt (tzn. jednu aktivní žádost o podporu, ve které vystupuje jako příjemce).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>