Přeskočit na obsah

OPPIK Výzva II. programu podpory TECHNOLOGIE

Cílem výzvy programu podpory Technologie je podpora růstu a posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků (MSP) a přispívat tak k rozvoji regionů a zvyšování zaměstnanosti. Celková alokace je 2 000 000 000 Kč.

 Příjem žádostí:

 • Žádosti se podávají od 21. 9. 2015 do 21. 10. 2015, 23:59 hod.

Příjemce podpory:

 • Malé a střední podniky (podnikající fyzické a právnické osoby), které splňují definici vymezenou v Příloze č. I Nařízení Komise (EU) č. 651/2014.

Typy podporovaných projektů:

 • Pořízení nových strojů.
 • Technologických zařízení a vybavení.
 • Ekonomickou činnost.

Forma a výše podpory:

 • V žádosti o podporu bude dotace vždy uvedena jako částka rovnající se maximálně 35 % (střední podnik) nebo maximálně 45 % (malý podnik) způsobilých výdajů.
 • Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 000 000 Kč a maximálně do výše 30 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem ukončení projektu je 31. 12. 2015.
 • Příjem žádostí bude ukončen při dosažení 2 400 000 000 Kč.
 • Každý žadatel může předložit maximálně jeden projekt na jedno IČ.
 • Projekt musí být realizován na území ČR mimo hl. města Prahy.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj

[mpress_banner banner=“7145”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru