Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

OP PPR – 33. výzva SC 2.1 – Energetické úspory v městské veřejné dopravě

bus-2460482_960_720
Share Button

Dotace na zvyšování energetické efektivity v rámci objektů a technických zařízení pro zajištění provozu městské veřejné dopravy.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 17. 2. 2020 do 29. 1. 2021.

Příjemci podpory:

 • Hlavní město Praha.
 • Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s..

Typy podporovaných aktivit:

 • Zvyšování energetické efektivity v rámci objektů a technických zařízení pro zajištění provozu městské veřejné dopravy:

   • zefektivnění využití rekuperované elektrické energie z kolejových vozidel (využití superkapacitorů)
  • V rámci této aktivity jsou podporovány opatření směřující k využití rekuperované elektrické energie pro kolejová vozidla jak uvnitř vozidel, tak v měnírnách.
   • výměna přívodních kolejnic v síti metra za energeticky méně náročné (např. hliníkové kolejnice).
  • V rámci této aktivity jsou podporovány akce v celé síti metra.
   • renovace osvětlovacích soustav, instalace vhodných a energeticky efektivních zařízení využívající obnovitelné zdroje energie, instalace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla v rámci objektů pro zajištění městské veřejné dopravy
  • V rámci této aktivity jsou podporována opatření v síti městské hromadné dopravy a v objektech pro veřejnou dopravu, které stejně jako výše uvedený výčet směřující k úspoře primární energie a jsou součástí systémových opatření žadatele na dosažení energetických úspor v objektech a technických zařízeních pro veřejnou dopravu (např. modernizace eskalátorů a vzduchotechniky v síti metra na energeticky efektivní zařízení).

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 000 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 280 000 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a rozpočet hl. m. Prahy:
  • Hlavní město Praha:
   • Evropský fond pro regionální rozvoj 50 %
   • Regionální rozvoj a rozpočet hl. m. Prahy 40 %.
  • Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. :
   • Evropský fond pro regionální rozvoj 50 %
   • Regionální rozvoj a rozpočet hl. m. Prahy 35 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 12. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>