Přeskočit na obsah

Oprava a údržba válečných hrobů a pietních míst vztahujících se k událostem 2. světové války u příležitosti 70. výročí jejího ukončení v Kraji Vysočina

Dotace na opravu a údržbu válečných hrobů a pietních míst vztahujících se k událostem 2. světové války u příležitosti 70. výročí jejího ukončení mohou získat vlastníkům válečných hrobů a pietních míst na území kraje Vysočina. 

Příjem žádostí:

  • Do 10.9.2014.

Příjemci podpory:

  • Vlastníci válečných hrobů a pietních míst na území kraje Vysočina.

Typy podporovaných projektů:

  • Dotace lze poskytnout na válečné hroby a pietní místa vztahující se k událostem 2. světové války, které jsou evidovány dle § 4 zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech, ve znění pozdějších předpisů.
  • Dotace může být poskytnuta na dodávky materiálu, prací a služeb spojených s opravou a údržbou válečných hrobů a pietních míst a jejich bezprostředního a souvisejícího okolí.

Forma a výše podpory:

  • Maximální výše dotace činí 15 000 Kč.
  • Nelze žádat o dotaci ve výši 100 %.

Specifika a omezení:

  • Dotace se nevztahuje na válečné hroby a pietní místa, která jsou evidována jako kulturní památky dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
  • Místem realizace je kraj Vysočina.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7713”]

Zdroj: http://extranet.kr-vysocina.cz/eDotace/aktivni

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru