Přeskočit na obsah

OPZ- 004 — ZAM-Zaměstnanost-MAS Šumperský venkov

Cílem výzvy je systematické řešení vyšší nezaměstnanosti na venkově s důrazem na navýšení počtu pracovních míst v regionu, podpora rekvalifikace, poradenství a průběžná motivace lidí k práci a snaha o zlepšení pozice na trhu práce i u obtížně zaměstnatelných skupin obyvatelstva.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. 11. 2019, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Místní akční skupina; Obce, nestátní neziskové organizace, příspěvkové organizace, profesní a podnikatelská sdružení, dobrovolné svazky obcí, vzdělávací a poradenské instituce, školy a školská zařízení, organizace zřizované obcemi, organizace zřizované krajem.

Typy podporovaných aktivit:

 • Příprava osob z cílových skupin ke vstupu či návratu na trh práce.
 • Zvyšování zaměstnanosti cílových skupin.
 • Podpora udržitelnosti cílových skupin na trhu práce.
 • Podpora prostupného zaměstnávání.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 400 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 2 308 271 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet — 0 — 15% dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 12. 2022.
 • Křížové financování není možné.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru