Přeskočit na obsah

OPZ — Výzva na podporu sociálního začleňování v Praze (2.výzva)

Dotace na podporu péče o osoby s duševním onemocněním, jejich rodinám a pečujícím osobám, která povede ke zlepšení nebo obnově schopnosti sociálního fungování v přirozeném prostředí a bude účinně předcházet ústavní péči.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 28. 2. 2019, 12:00.

Příjemci podpory:

 • Nestátní neziskové organizace, sociální družstva, městské části hl. m. Prahy, organizace zřizované hlavním městem Prahou, školy a školská zařízení, dobrovolné svazky obcí, poskytovatelé sociálních služeb, poskytovatelé domácí hospicové (paliativní) péče.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora osob s duševním onemocněním, včetně podpory jejich rodin a pečujících osob.
 • Podpora osob s poruchou autistického spektra (osob s PAS), včetně podpory jejich rodin a pečujících osob.
 • Podpora paliativní péče v přirozeném prostředí klienta.
 • Podporu neformální péče a sdílené péče.
 • Podpora osob ohrožených látkovými i nelátkovými závislostmi.
 • Podpora profesionální realizace sociální práce na obcích.
 • Podpora aktivit pro cílovou skupinu migranti.
 • Podpora prevence a řešení zadluženosti a předluženosti (včetně poradenství), aktivity zaměřené na předcházení ekonomické nestability osob.
 • Podpora inovativních služeb pro ohrožené děti a rodiny.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 1 000 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 10 000 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 50 %.
  • Státní rozpočet — 45 — 50 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 30. 6. 2022.
 • Programová oblast a území dopadu: území hl. m. Prahy.
 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru