Přeskočit na obsah

OPZ ‑Zlepšení kvality sociální péče dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách – výzva č. 2/ II. MAS Strakonicko, z.s.

Dotace na rozvoj ambulantních sociálních služeb, které mají za cíl podpořit terénní služby a to především v zajištění co nejdelšího setrvání osob v jejich přirozeném domácím prostředí.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 14. 10. 2018.

Příjemci podpory:

 • Poskytovatelé sociálních služeb zapsaní v registru poskytovatelů sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: 
  • Školy a školská zařízení zřizovaná, Obce, Příspěvkové organizace zřizované kraji a obcemi (s výjimkou škol a školských zařízení), Dobrovolné svazky obcí, Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení (zapsané ve školském rejstříku), Obecně prospěšné společnosti, Spolky, Ústavy, Církve a náboženské společnosti, Nadace a nadační fondy, Místní akční skupiny, Hospodářská komora, Agrární komora, Svazy, asociace, Obchodní společnosti, Státní podniky, Družstva, OSVČ, Profesní komory.

Typy podporovaných aktivit:

 • Rozvoj ambulantních sociálních služeb.
 • Podpora terénních služeb.

Forma a výše podpory:

 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet — 0 — 15 % dle kategorie žadatele.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu činí 400 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu činí 6 480 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • V rámci jednoho projektu nelze kombinovat více režimů veřejné podpory.
 • Budou podporovány pouze aktivity, které mají přímý dopad na cílové skupiny, tj. aktivity zaměřené na přímou práci s cílovými skupinami.
 • Projekty podpořené ve výzvách MAS aplikují nepřímé náklady ve výši 25 %.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj
[mpress_banner banner=“7703”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru