Přeskočit na obsah

MAS Strakonicko — Zlepšení kvality sociální péče

Budou podporovány uvedené druhy sociálních služeb pro vymezené cílové skupiny se zaměřením na návrat těchto osob zpět do společnosti a na trh práce, na udržení se na trhu práce a na umožnění přístupu ke službám podporujícím návrat na trh práce.

Příjem žádostí:

 • Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 31.03. 2018, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Typy podporovaných projektů:

 • Odborné sociální poradenství.
 • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.
 • Raná péče.
 • Sociální rehabilitace.
 • Sociálně terapeutické dílny.
 • Služby následné péče.
 • Podpora samostatného bydlení.
 • Osobní asistence.
 • Odlehčovací služby.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 CZK.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 6 480 000 CZK.

Specifika a omezení:

 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7709”]

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru