Přeskočit na obsah

OPŽP — 11. výzva — Obnovitelné zdroje energie ve veřejných budovách

Cílem výzvy je zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie jak ve veřejných budovách, tak v konečné spotřebě energie ve veřejné infrastruktuře.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 24. 8. 2022 (9:00) do 31. 5.2023 (20:00).

Příjemci podpory:

 • Kraje, Obce, Státní podniky, Organizační složky státu, Dobrovolné svazky obcí, Veřejnoprávní instituce, Příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC, Veřejné výzkumné instituce, Vysoké školy, školy a školská zařízení, Nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti, Církve a náboženské společnosti, Městské části hl. města Prahy (pouze na projekty realizované mimo území HMP), Obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem.

Typy podporovaných aktivit:

 • Popis podporovaných aktivit 1.2.1
 • Výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za:
  • tepelné čerpadlo,
  • kotel na biomasu,
  • zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla či chladu využívající OZE.
 • Součástí projektu může být i rekonstrukce otopné soustavy.
  • Instalace solárně – termických systémů.
  • Instalace fotovoltaických systémů.
  • Rekonstrukce, či výměna stávajícího OZE za OZE, včetně rekonstrukce otopné soustavy.
  • Zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie. 
 • Popis podporovaných aktivit 1.2.2
 • Instalace:
  • tepelného čerpadla,
  • kotle na biomasu,
  • zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla či chladu využívající OZE,
  • solárně termických systémů,
  • fotovoltaických systémů.
 • K zajištění dodávek systémové energie do veřejné infrastruktury např.:
  • vodohospodářské infrastruktury,
  • kompostáren.
 • Zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků
  pro optimalizaci výroby a spotřeby energie.

Forma a výše podpory:

 • Alokace (maximální celková podpora z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 825 mil. Kč.
 • Z toho alokace na projekty opatření 1.2.1 je 495 mil. Kč a alokace na projekty opatření 1.2.2 je 330 mil. Kč.
 • Opatření 1.2.1 Výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy.
 • Opatření 1.2.2 – Výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro zajištění dodávek systémové energie ve veřejném sektoru.

Specifika a omezení:

 • Cílová území: Území celé České republiky, vyjma hl. města Prahy.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2029.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru