Přeskočit na obsah

OPŽP — 116. výzva — Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní

Dotace na výstavbu kanalizace a retenčních nádrží za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod v aglomeraci.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 07. 2019.

Příjemci podpory:

  • Obce a města.

Typy podporovaných aktivit:

  • Výstavba kanalizace a retenčních nádrží za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod v aglomeraci.

Forma a výše podpory:

  • Max. 85 % z celkových způsobilých výdajů po odečtení příjmů projektů, max. 1,25 mld. Kč.

Specifika a omezení:

  • Datum ukončení realizace projektu je do 31. 12. 2023.
  • Cílovým územím je území Jihomoravského kraje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7700”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru