Přeskočit na obsah

OPŽP — 123. výzva — Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní Specifický cíl: 1.4 – Podpořit preventivní protipovodňová opatření

Dotace na budování a rozšíření varovných a výstražných systémů v rámci hlásné povodňové služby na státní úrovni, tvorba digitálních povodňových plánů včetně naplňování sdílených databází Povodňového informačního systému.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. 9. 2019.

Příjemci podpory:

 • Státní podniky.
 • Příspěvkové organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 •  Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření: 
  • zpracování podkladových analýz na státní a regionální úrovni pro 2. období plánování dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES, o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik (aktualizace vymezení oblastí s významným povodňovým rizikem, mapy rizik a mapy povodňového nebezpečí, návrhy efektivních opatření jako podklad pro plány pro zvládání povodňových rizik, dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem, zpracování podkladů pro aktualizaci plánů pro zvládání povodňových rizik),
  • zpracování podkladů pro stanovení záplavových území a map povodňového ohrožení.
 • Budování, rozšíření a zkvalitnění varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na celostátní úrovni, digitální povodňové plány.

Forma a výše podpory:

 • Max. 85% celkových způsobilých výdajů u všech podporovaných aktivit, bližší informace o výši podpory (dotace) jsou uvedeny v platné verzi Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014 – 2020.
 • Celková alokace činí 100 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Cílová území: Území celé České republiky.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru