Přeskočit na obsah

OPŽP — 145. výzva — PO 1 — Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní SC 1.4 — Podpořit preventivní protipovodňová opatření

Dotace na zpracování podkladů pro vymezení území ohroženého zvláštní povodní pro vodní díla III. a IV. kategorie z hlediska technickobezpečnostního dohledu.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 3. února 2020 (9:00) do 6. dubna 2020 (20:00).
    • Příjem žádostí se prodlužuje o jeden měsíc do 7. května 2020.

Příjemci podpory:

  • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, vysoké školy.

Typy podporovaných aktivit:

  • Zpracování podkladů pro vymezení území ohroženého zvláštní povodní pro vodní díla III. a IV. kategorie z hlediska technickobezpečnostního dohledu.
  • Aktivita 1.4.3 – Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány.

Forma a výše podpory:

  • Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 50 mil. Kč.
  • Max. 85 % celkových způsobilých výdajů s výjimkou opatření budování varovných systémů, kde bude poskytována podpora 70 % z celkových způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

  • Cílová území: Území celé České republiky.
  • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru