Přeskočit na obsah

OPŽP — 162. výzva, PO 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika SC: 3.1 – Prevence vzniku odpadů

Dotace na podporu vybudování/rozšíření infrastruktury potravinových bank. Jedná se především o budování či rekonstrukci skladů potravin, nákup dopravních prostředků a manipulační techniky, pořízení vybavení skladů potravin.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 23. května 2022 (9:00) do  28. 4. 2023.

Příjemci podpory:

 • Stávající potravinové banky, tedy organizace, které zdarma shromažďují darované potraviny, skladují a přidělují je humanitárním nebo charitativním organizacím, nebo instituce, které zdarma poskytují potravinovou pomoc lidem v hmotné nouzi a bez přístupu k základním potravinám. Subjekt musí být v době podání žádosti členem České federace potravinových bank (registrována na Ministerstvu vnitra ČR).
 • Žádosti může předkládat také Česká federace potravinových bank.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podporovaná aktivita 3.1.1:
  • Předcházení vzniku komunálních odpadů.
  • Vybudování/rozšíření infrastruktury potravinových bank. Jedná se především o budování či rekonstrukci skladů potravin, nákup dopravních prostředků a manipulační techniky, pořízení vybavení skladů potravin.

Forma a výše podpory:

 • Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 200 mil. Kč.
 • Podpora může být max. 100 % z celkových způsobilých výdajů.
 • Výzva se vztahuje na individuální projekty 
  • Celkové způsobilé výdaje projektu do 50 mil. EUR včetně DPH.
  • Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 500 tis. Kč (bez DPH).

Specifika a omezení:

 • Cílová území: Území celé České republiky.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru