Přeskočit na obsah

OPŽP — 165. výzva ‑PO 4: Ochrana přírody, SC 4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny

Dotace na podporu realizace přírodě blízkých opatření a zavádění půdoochranných technologií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu a adaptaci na změnu klimatu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 5. dubna 2023 (9:00) do 31. července 2023 (20:00).

Příjemci podpory:

 • Zemědělští podnikatelé a skupiny zemědělců.

Typy podporovaných aktivit:

 • Specifický cíl 4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny.
 • Aktivita 4.3.5 — Realizace přírodě blízkých opatření a zavádění půdoochranných technologií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu a adaptaci na změnu klimatu.
 • Typy podporovaných projektů:
  • zavádění půdoochranných technologií na stanovené výměře orné půdy evidované v informačním systému pro evidenci využití zemědělské půdy LPIS jako kultura „standardní orná půda“.
  • V případě podpory secích strojů pro přímé setí do nezpracované půdy s přihnojením a přesných secích strojů pro přesné setí do nezpracované půdy a pro přesné setí s přihnojením do nezpracované půdy jsou podporovány stroje s roztečí od 37,5 cm, která zajišťuje vyšší variabilitu využití aktuálních dostupných technologií na trhu.

Forma a výše podpory:

 • Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 250 mil. Kč.
 • Míra financování činí max. 20 % celkových způsobilých výdajů pro zavádění půdoochranných technologií s nižším ochranným účinkem a max. 40 % pro zavádění půdoochranných technologií s vyšším ochranným účinkem.

Specifika a omezení:

 • Cílová území: Území celé České republiky, mimo území hl. města Prahy.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

4 komentáře na “OPŽP — 165. výzva ‑PO 4: Ochrana přírody, SC 4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny”

 1. Jana Jarošová

  Dobrý den,

  chtěla bych se prosím zeptat, rádi bychom ještě podali žádost za náš zemědělský podnik na pořízení stroje pro přímé setí do nezpracované půdy. Dle hodnotících kritérií nám vychází v první fázi hodnocení nějakých 43 bodů. Ve druhé fázi, když bychom tyto body vynásobili příslušným koeficientem podporované půdoochranné technologie, dostali bychom se na nějakých cca 45,6 bodů. Chtěla bych se prosím zeptat, je s těmito body šance uspět? Ještě bych se chtěla prosím zeptat, požadavkem při podání žádosti je doložit i prohlášení o typu subjektu, je někde k dispozici dostupný vzor tohoto prohlášení, případně jak by mělo prosím toto prohlášení vypadat?

  Předem moc děkuji.

  S přáním příjemného dne Jarošová

  1. Mgr. Lucie Tomčíková
   Mgr. Lucie Tomčíková

   Dobrý den,
   Projekt musí získat minimálně 40 bodů. Výjimkou je opatření zavádění půdoochranných technologií (SC 4.3), kdy žadatel musí získat minimálně 25 bodů. V případě zisku nižšího počtu bodů projekt nebude schválen k financování.
   Příjemce uvede, zda je soukromoprávním nebo veřejnoprávním subjektem a je-li to relevantní, doloží potřebné dokumenty. V rámci této výzvy jsem nenašla žádný vzorový dokument.
   S pozdravem, Lucie Leikepová Tomčíková

  1. Mgr. Lucie Tomčíková
   Mgr. Lucie Tomčíková

   Dobrý den,
   pokud jste zemědělský podnikatel, který podniká v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., máte možnost žádat o dotaci na pořízení secích strojů pro přímé setí do nezpracované půdy s přihnojením a přesných secích strojů pro přesné setí do nezpracované půdy a pro přesné setí s přihnojením do nezpracované půdy. Jsou podporovány stroje s roztečí od 37,5 cm, která zajišťuje vyšší variabilitu využití aktuálních dostupných technologií na trhu. Veškeré další informace naleznete na stránkách výzvy: https://2014–2020.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=177.
   V případě dalších dotazů se na mě můžete obrátit emailem: lucie.tomcikova@dotacni.info
   S pozdravem, Lucie Leikepová Tomčíková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru