Přeskočit na obsah

OPŽP — 171. výzva — Podpora zranitelných domácností pro zmírnění cen energií – EFRR

Předmětem podpory je prostřednictvím grantového schématu administrovat finanční prostředky z OPŽP 2014–2020, a to formou podpory zranitelných domácností, které byly negativně zasaženy zvýšením cen energie v souvislosti s důsledky vojenské agrese Ruska proti Ukrajině, jakož i růstem životních nákladů vlivem inflace.

Příjem žádostí:

  • Datum a čas ukončení příjmu žádostí: od  22. 9. 2023 do 15. 12. 2023.

Příjemci podpory:

  • Organizační složka státu (OSS).

Typy podporovaných projektů:

  • Předmětem podpory je prostřednictvím grantového schématu administrovat finanční prostředky z OPŽP 2014–2020, a to formou podpory zranitelných domácností, které byly negativně zasaženy zvýšením cen energie v souvislosti s důsledky vojenské agrese Ruska proti Ukrajině, jakož i růstem životních nákladů vlivem inflace.

Forma a výše podpory:

  • Určení výše podpory: Max. 100 % z celkových způsobilých výdajů.
  • Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 500 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2023, nerozhodne-li Řídicí orgán jinak.
  • Cílová území: Území celé České republiky.
  • Příjemcem podpory v rámci grantového schématu bude OSS, která je relevantní pro zajištění podpory zranitelných domácností v ČR formou příspěvku na bydlení.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru