Přeskočit na obsah

OPŽP — 20. výzva — Prevence a řízení antropogenních rizik

Dotace na zkvalitnění monitoringu životního prostředí, zefektivnění kontrolních procesů a zdokonalení prevence a řízení procesů při předcházení vzniku rizik souvisejících s lidskou, zemědělskou či průmyslovou činností.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 9. listopadu 2022 (9:00) do 15. listopadu 2023 (20:00).

Příjemci podpory:

 • Organizační složky státu.
 • Veřejnoprávní instituce.
 • Veřejné výzkumné instituce.
 • Orgány státní správy a samosprávy s působností v oblasti ŽP.

Typy podporovaných aktivit:

 • Opatření 1.3.10 Prevence a řízení antropogenních rizik:
  • Pořízení infrastruktury a vybavení pro zkvalitnění monitoringu životního prostředí, zefektivnění kontrolních procesů a zdokonalení prevence a řízení procesů při předcházení vzniku rizik souvisejících s lidskou, zemědělskou či průmyslovou činností.
  • Součástí žádosti bude kladné stanovisko OEREŠ MŽP a projektová dokumentace/technická zpráva obsahující popis pořizovaného zařízení, popis inovativního přístupu k monitoringu ve srovnání se stávající technikou, uvedení přínosů pro životní prostředí a rámcový rozpočet a to v takovém stupni přípravy, který umožní posouzení opatření a posouzení možnosti poskytnutí podpory na jeho realizaci, průběžnou a závěrečnou kontrolu z věcného, ekonomického a ekologického hlediska, pokud je pro daný projekt relevantní.

Forma a výše podpory:

 • Alokace (maximální celková podpora z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena e výši 100 mil. Kč.
 • Míra financování činí max. 85 % z celkových způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Cílová území: Území celé České republiky.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2029.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru