Přeskočit na obsah

OPŽP — 21. výzva — Vodohospodářské projekty

Dotace na projekty výstavby a intenzifikace čistíren odpadních vod. O podporu se mohou ucházet i projekty týkající se výstavby či dostavby kanalizace a také realizace retenčních nádrží a odlehčení na jednotné kanalizaci. Opatření je možné mezi sebou kombinovat.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 15. 8. 2022 do 20. 10. 2022.

Příjemci podpory:

 • Obce, městské části hlavního města Prahy, dobrovolné svazky obcí, obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % veřejným subjektem, zájmová sdružení právnických osob vlastněná z více než 50 % veřejným subjektem.

Typy podporovaných aktivit:

 • Opatření 1.4.1: Výstavba čistíren odpadních vod; dobudování a výstavba kanalizací.
 • Opatření 1.4.2: Intenzifikace čistíren odpadních vod za účelem zvýšeného odstraňování specifického znečištění.
 • Opatření 1.4.3: Opatření omezující vypouštění odpadních vod z odlehčení na kanalizaci (akumulační nádrže, retenční nádrže, chemické předčištění apod.).

Forma a výše podpory:

 • Míra financování činí pro:
  • opatření 1.4.1, 1.4.3, max. 70 % z celkových způsobilých výdajů;
  • opatření 1.4.2 max. 30 % z celkových způsobilých výdajů a zároveň max. 25 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • Cílová území: Území celé České republiky.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2029.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru