Přeskočit na obsah

OPŽP — 25. výzva — Projektové schéma pro SC 1.4

Projektové schéma na administraci projektů spadajících pod opatření 1.4.1 (podpora domovních ČOV u jednotlivých nemovitostí pro bydlení) a 1.4.4 (výstavba a intenzifikace vodních zdrojů včetně souvisejících objektů).

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 9. listopadu 2022 (9:00) do 15. února 2023 (20:00).

Příjemci podpory:

 • Státní fond životního prostředí ČR.

Typy podporovaných aktivit:

 • Specifický cíl 1.4 Podpora přístupu k vodě a udržitelného hospodaření s vodou:
  • Předmětem podpory je prostřednictvím projektového schématu administrovat finanční prostředky z OPŽP, a to u projektů konečných příjemců. Mezi podporované projekty konečných příjemců realizované přes administrátora projektového schématu ve specifickém cíli 1.4 patří následující typy opatření:
   • Opatření 1.4.1 (A) Domovní čistírny odpadních vod.
   • Opatření 1.4.4 (B) Průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody.

Forma a výše podpory:

 • Alokace specifického cíle 1.4 (maximální celková podpora z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 750 mil. Kč (300 mil. Kč je dílčí alokace na 1.4.1 a 450 mil. Kč je dílčí alokace na 1.4.4).
 • Míra financování činí max. 100 % z celkových způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Cílová území: Území celé České republiky.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2029.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru