Přeskočit na obsah

OPŽP — 29. výzva — Péče o chráněná území

Dotace na podporu projektů ochrany přírody v národních parcích, chráněných krajinných oblastech a na dalších státem chráněných územích. Mezi podporovanými aktivitami je i zvyšování povědomí o problematice ochrany přírody.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 31. října 2022 (9:00) do 30. června 2023 (20:00).

Příjemci podpory:

  • Rezortní organizace ochrany přírody MŽP (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, správy národních parků, Správa jeskyní ČR).

Typy podporovaných aktivit:

  • Aktivita 1.6.1.2 Péče o chráněná území (přírodní dědictví).
  • Aktivita 1.6.1.5 Návštěvnická infrastruktura sloužící k usměrnění návštěvníků v chráněných územích a zvýšení povědomí o problematice ochrany přírody.

Forma a výše podpory:

  • Alokace (maximální celková podpora z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 600 mil. Kč, z toho alokace pro aktivitu 1.6.1.5 je stanovena ve výši max. 90 mil. Kč.
  • Míra financování činí max. 100 % celkových způsobilých výdajů. Detailní informace o výši podpory jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP pro období 2021 – 2027.

Specifika a omezení:

  • Cílová území: NP, CHKO, NPR, NPP, PP, PR a lokality soustavy Natura 2000, včetně ochranného pásma.
  • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2029.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru