Přeskočit na obsah

OPŽP — 32. výzva – Veřejná zeleň a eliminace odvodňovacích zařízení v krajině

Výzva je určena pro projekty revitalizace sídelní zeleně prostřednictvím zachování, obnovy či zvyšování počtu a rozlohy ploch (a prvků) zeleně ve veřejném prostoru. Výzva také cílí na aktivity vedoucí k omezení negativní funkce odvodňovacího systému anebo prvků povrchového odvodnění.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 18. ledna 2023 (9:00) do 20. září 2023 (20:00).

Příjemci podpory:

 • Kraje, Obce, Státní podniky, Organizační složky státu, Dobrovolné svazky obcí, Veřejnoprávní instituce, Příspěvkové organizace, Veřejné výzkumné instituce, Vysoké školy, školy a školská zařízení, Nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti, Církve a náboženské společnosti, Obchodní společnosti a družstva, Městské části hl. města Prahy, Fyzické osoby nepodnikající, Fyzické osoby podnikající, Státní organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • Opatření 1.3.1 – Podpora přírodě blízkých opatření v krajině a sídlech.
 • Aktivita 1.3.1.4 – Zakládání a obnova veřejné sídelní zeleně.
 • Aktivita 1.3.1.5 – Odstranění či eliminace negativních funkcí odvodňovacích zařízení v krajině

Forma a výše podpory:

 • Alokace (maximální celková podpora z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 200 mil. Kč, 
 • alokace pro aktivitu 1.3.1.4 je stanovena ve výši 100 mil. Kč,
 • aktivitu 1.3.1.5 je stanovena ve výši 100 mil. Kč.
 • Míra financování činí v aktivitě 1.3.1.4 max. 85 % z celkových způsobilých výdajů s výjimkou realizace projektů vyplývajících ze studie systému sídelní zeleně, u kterých míra podpory činí max. 95 %. V aktivitě 1.3.1.5 činí míra financování max. 100 %. 

Specifika a omezení:

 • Cílová území: Území celé České republiky.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2029.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru