Přeskočit na obsah

OPŽP — 38. výzva — Komplexní úsporné projekty na veřejných budovách

Výzva se zaměřuje na snížení energetické náročnosti veřejných budov a je platná pro Středočeský, Plzeňský, Jihočeský, Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 3. 4. 2023 do 1. 3. 2024.

Příjemci podpory:

 • Kraje, Obce, Státní podniky, Organizační složky státu, Dobrovolné svazky obcí, Veřejnoprávní instituce, Příspěvkové organizace, Veřejné výzkumné instituce, Vysoké školy, školy a školská zařízení, Nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti, Církve a náboženské společnosti, Městské části hl. města Prahy (pouze na projekty realizované mimo území HMP), Obchodní společnosti a družstva (ze 100 % vlastněná veřejným subjektem).

Typy podporovaných aktivit:

 • Opatření 1.1.1 – Snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury.
 • Hlavní opatření 1.1.1 je možné kombinovat s opatřeními:
  • 1.1.3 Zlepšení kvality vnitřního prostředí veřejných budov.
  • 1.1.4 Zvýšení adaptability veřejných budov na změnu klimatu.
  • 1.2.1 Výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy.
 • Jako součást komplexního projektu může být způsobilým výdajem i dobíjecí stanice pro vozidla na elektropohon.

Forma a výše podpory:

 • Alokace (maximální celková podpora z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 2,5 mld. Kč.

Specifika a omezení:

 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2029.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru