Přeskočit na obsah

OPŽP — 40. výzva — Veřejné budovy v pasivním standardu

Dotace na podporu výstavby veřejných budov v pasivním energetickém standardu nebo tzv. plusových budov, které vyrobí více energie, než samy spotřebují.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 3. února 2023 (9:00) do 15. června 2023 (20:00).

Příjemci podpory:

 • Obce, městské části hlavního města Prahy – pouze na projekty realizované mimo území hlavního města Prahy, dobrovolné svazky obcí, kraje, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC, organizační složky státu, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty, vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby, státní podniky, obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem.

Typy podporovaných aktivit:

 • Výstavba nových veřejných budov, které budou splňovat parametry pro pasivní nebo plusové budovy.
 • Výstavba budov:
  • v pasivním energetickém standardu,
  • plusových (nulových) budov.

Forma a výše podpory:

 • Alokace (maximální celková podpora z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 800 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • Cílová území: Území celé České republiky, vyjma hl. města Prahy.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2029.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru