Přeskočit na obsah

OPŽP — 42. výzva – Čistírny odpadních vod a kanalizace

Dotace na výstavbu centrálních čistíren odpadních vod (popř. decentralizovaných ČOV), intenzifikace ČOV a výstavba či dostavba kanalizace; retenční nádrže a odlehčení na jednotné kanalizaci.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 30. 8. 2023 do 30. 9. 2023.

Příjemci podpory:

 • Obce, Dobrovolné svazky obcí, Městské části hl. města Prahy, Obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % veřejným subjektem, Zájmová sdružení právnických osob vlastněná z více než 50 % veřejným subjektem.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora přístupu k vodě a udržitelného hospodaření s vodou.
  • Opatření 1.4.1 – Výstavba čistíren odpadních vod; dobudování a výstavba kanalizací.
  • Opatření 1.4.2 Intenzifikace čistíren odpadních vod za účelem zvýšeného odstraňování specifického znečištění.
  • Opatření 1.4.3 Opatření omezující vypouštění odpadních vod z odlehčení na kanalizaci (akumulační nádrže, retenční nádrže, chemické předčištění apod.).

Forma a výše podpory:

 • Alokace: 2 000 000 000 Kč.
 • Míra financování činí pro:
  • opatření 1.4.1 a 1.4.3, max. 70 % z celkových způsobilých výdajů a zároveň max. 200 mil. Kč;
  • opatření 1.4.2 max. 30 % z celkových způsobilých výdajů a zároveň max. 25 mil. Kč;
  • v případě kombinace opatření činí maximální výše podpory na žádost 200 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • Cílová území: Území celé České republiky.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2029, nerozhodne-li Řídicí orgán jinak.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru