Přeskočit na obsah

OPŽP — 44. výzva – Vodovody, zdroje vody a úpravny pitné vody

Dotace na výstavbu nebo dostavbu vodovodů, zdroje vody, výstavbu a intenzifikaci úpraven pitné vody.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 30. 8. 2023 do 30. 9. 2023.

Příjemci podpory:

 • Obce, Dobrovolné svazky obcí, Městské části hl. města Prahy, Obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % veřejným subjektem, Zájmová sdružení právnických osob vlastněná z více než 50 % veřejným subjektem.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora přístupu k vodě a udržitelného hospodaření s vodou.
  • Opatření 1.4.4 – Výstavba a modernizace vodovodních přivaděčů a vodovodních řadů; výstavba úpraven vody; výstavba, intenzifikace nebo revitalizace stávajících vodních zdrojů.
  • Opatření 1.4.5 – Intenzifikace úpraven pitné vod.

Forma a výše podpory:

 • Alokace: 500 000 000 Kč.
 • Míra financování činí pro:
  • opatření 1.4.4 max. 70 % z celkových způsobilých výdajů;
  • opatření 1.4.5 max. 30 % z celkových způsobilých výdajů a zároveň max. 50 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • Cílová území: Území celé České republiky.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2029, nerozhodne-li Řídicí orgán jinak.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru