Přeskočit na obsah

OPŽP — 50. výzva – Protipovodňová opatření

Dotace na budování a modernizace komplexního systému předpovědní služby zahrnující budování a modernizaci měřicích sítí, infrastruktury a nástrojů systémů včasné výstrahy na celostátní úrovni.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 20. září 2023 (9:00) do 23. února 2024 (20:00).

Příjemci podpory:

 • Státní podniky.
 • Příspěvkové organizace zřízené OSS.

Typy podporovaných aktivit:

 • Opatření 1.3.5 Podpora preventivních opatření proti povodním a suchu, zejména budování, rozšíření, zkvalitnění a obnova monitorovacích, předpovědních, hlásných, výstražných a varovných systémů; zpracování digitálních povodňových plánů, zpracování analýzy odtokových poměrů, mezi podporované aktivity patří:
  • budování a modernizace komplexního systému předpovědní služby zahrnující budování a modernizaci měřicích sítí, infrastruktury a nástrojů systémů včasné výstrahy na celostátní úrovni.

Forma a výše podpory:

 • Alokace (maximální celková podpora z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 150 mil. Kč.
 • Pro příspěvkové organizace zřízené OSS činí míra financování max. 100 % z celkových způsobilých výdajů. 
 • Pro státní podniky činí míra financování max. 85 % z celkových způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2029, nerozhodne-li Řídicí orgán jinak.
 • Cílová území: Území celé České republiky.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru