Přeskočit na obsah

OPŽP — 55. výzva – Svoz a zpracování odpadu

Dotace na integrované projekty (ITI) svozu a zpracování odpadu Hradecko-pardubické, Mladoboleslavské, Ústecko-chomutovské a Plzeňské aglomerace. Podporována bude výstavba a modernizace sběrných dvorů, doplnění a zefektivnění systému odděleného sběru/svozu zejména komunálních odpadů včetně podpory door-to-door systémů a zavádění systémů PAYT („Pay-as-You-Throw“). Podporovány budou i třídící systémy pro separaci odpadů a zařízení pro energetické využití odpadů, včetně bioplynových stanic.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 27. 9. 2023 (9:00) do 30. 9. 2024 (20:00).

Příjemci podpory:

 • Kraje, Obce, Státní podniky, Organizační složky státu, Dobrovolné svazky obcí, Příspěvkové organizace, Veřejné výzkumné instituce, Vysoké školy, školy a školská zařízení, Nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti, Církve a náboženské společnosti, Obchodní společnosti a družstva, Městské části hl. města Prahy, Zájmová sdružení právnických osob.

Typy podporovaných aktivit:

 • Opatření 1.5.5 Výstavba a modernizace sběrných dvorů, doplnění a zefektivnění systému odděleného sběru/svozu zejména komunálních odpadů včetně podpory door-to-door systémů a zavádění systémů PAYT („Pay-as-You-Throw“).
 • Opatření 1.5.6 Podpora třídicích a dotřiďovacích systémů (včetně úpravy) pro separaci ostatních odpadů.
 • Opatření 1.5.8 Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů.
 • Opatření 1.5.9 Výstavba a modernizace zařízení pro energetické využití odpadů, včetně bioplynových stanic pro zpracování odpadů.

Forma a výše podpory:

 • Alokace (maximální celková podpora z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 632 mil. Kč.
 • Celková alokace výzvy je pro jednotlivé ITI aglomerace rozdělena následovně:
  • ITI Hradecko-pardubické aglomerace – 200 mil. Kč, 
  • ITI Mladoboleslavská aglomerace – 200 mil. Kč, 
  • ITI Ústecko-chomutovské aglomerace – 32 mil. Kč,
  • ITI Plzeňské aglomerace – 200 mil. Kč.
 • Míra financování činí max. 85 % z celkových způsobilých výdajů. 

Specifika a omezení:

 • Cílová území: ITI Hradecko-pardubické aglomerace, ITI Mladoboleslavské aglomerace, ITI Ústecko-chomutovské aglomerace, ITI Plzeňské aglomerace.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2029, nerozhodne-li Řídicí orgán jinak.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru