Přeskočit na obsah

OPŽP — 56. výzva – Snížení energetické náročnosti veřejných budov

Dotace pro méně rozvinuté regiony v rámci ITI Karlovarské, Liberecko-Jablonecké, Olomoucké a Zlínské aglomerace se vztahují na podporu revitalizace budov veřejného sektoru s cílem snížení konečné spotřeby energie a úspory primární energie z neobnovitelných zdrojů, podpory OZE a zlepšení kvality vnitřního prostředí budov.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 27. 9. 2023 (9:00) do 30. 9. 2024 (20:00).

Příjemci podpory:

 • Kraje, Obce, Státní podniky. Organizační složky státu, Dobrovolné svazky obcí, Veřejnoprávní instituce, Příspěvkové organizace, Veřejné výzkumné instituce, Vysoké školy, školy a školská zařízení, Nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti, Církve a náboženské společnosti, Městské části hl. města Prahy (pouze na projekty realizované mimo území HMP), Obchodní společnosti a družstva (ze 100 % vlastněná veřejným subjektem).

Typy podporovaných aktivit:

 • Specifický cíl 1.1 — Podpora energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů.
  • Opatření 1.1.1 – Snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury.
  • Opatření 1.1.31 – Zlepšení kvality vnitřního prostředí veřejných budov.
  • Opatření 1.1.42 – Zvýšení adaptability veřejných budov na změnu klimatu.
  • Opatření 1.2.13 – Výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy.
 • Jako součást komplexního projektu může být způsobilým výdajem i dobíjecí stanice pro vozidla na elektropohon.

Forma a výše podpory:

 • Alokace (maximální celková podpora z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 237 mil. Kč. 
 • Pro jednotlivé ITI aglomerace je alokace rozdělena následovně:
  • Karlovarská aglomerace – 5 mil. Kč, 
  • Liberecko – jablonecká aglomerace – 113 mil. Kč,
  • Olomoucká aglomerace – 108 mil. Kč, 
  • Zlínská aglomerace – 11 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • Cílová území: Méně rozvinuté regiony – ITI Karlovarské aglomerace, ITI Liberecko – jablonecká aglomerace, ITI Olomoucké aglomerace a ITI Zlínské aglomerace.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2029, nerozhodne-li Řídicí orgán jinak.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru