Přeskočit na obsah

OPŽP — 58. výzva – Obnovitelné zdroje energie pro veřejné budovy

Dotace  pro regiony v rámci ITI Ostravské, Jihlavské, Olomoucké a Zlínské aglomerace se vztahují na výstavbu a rekonstrukci obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 27. 9. 2023 (9:00) do 30. 9. 2024 (20:00).
 • Příjem žádostí se prodlužuje do 31. 3. 2025.

Příjemci podpory:

 • Kraje, Obce, Státní podniky. Organizační složky státu, Dobrovolné svazky obcí, Veřejnoprávní instituce, Příspěvkové organizace, Veřejné výzkumné instituce, Vysoké školy, školy a školská zařízení, Nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti, Církve a náboženské společnosti, Městské části hl. města Prahy (pouze na projekty realizované mimo území HMP), Obchodní společnosti a družstva (ze 100 % vlastněná veřejným subjektem), Státní organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • Opatření 1.2.1 Výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy:
  • Výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za:
   • tepelné čerpadlo,
   • kotel na biomasu,
   • zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla či chladu využívající OZE.
  • Součástí projektu může být i rekonstrukce otopné soustavy.
  • Instalace solárně – termických systémů.
  • Instalace fotovoltaických systémů.
  • Rekonstrukce, či výměna stávajícího OZE za OZE, včetně rekonstrukce otopné soustavy.
  • Zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie.
 • Opatření 1.2.2 Výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro zajištění dodávek systémové energie ve veřejném sektoru:
  • Instalace:
   • tepelného čerpadla,
   • kotle na biomasu,
   • zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla či chladu využívající OZE,
   • solárně termických systémů,
   • fotovoltaických systémů.
  • K zajištění dodávek systémové energie do veřejné infrastruktury např.:
   • vodohospodářské infrastruktury,
   • kompostáren.
  • Zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie.

Forma a výše podpory:

 • Alokace (maximální celková podpora z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 214 mil. Kč. Pro jednotlivé ITI aglomerace je alokace rozdělena následovně:
  • Ostravská metropolitní oblast – 110 mil. Kč,
  • Olomoucká aglomerace – 8 mil. Kč, 
  • Zlínská aglomerace – 89 mil. Kč, 
  • Jihlavská aglomerace – 7 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • Cílová území: ITI Ostravská metropolitní oblast, ITI Olomoucká aglomerace, ITI Zlínská aglomerace, ITI Jihlavská aglomerace.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2029, nerozhodne-li Řídicí orgán jinak.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru