Přeskočit na obsah

OPŽP — 59. výzva — Oddělený sběr a svoz, sběrné dvory

Výzva cílí na sběr a svoz odpadů — sběrné dvory, door-to-door systémy a zavádění systému PAYT („Pay-as-You-Throw“). Doplňkově podpoří také prevenci vzniku odpadů — kompostéry, RE-USE centra, vratné nádobí a obaly.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 31. 1. 2024 do 30. 8. 2024.

Příjemci podpory:

 • Obce.
 • Dobrovolné svazky obcí.
 • Příspěvkové organizace.
 • Městské části hl. města Prahy.
 • Obchodní společnosti a družstva (ze 100 % vlastněná veřejným subjektem).

Typy podporovaných aktivit:

 • Specifický cíl 1.5 – Podpora přechodu na oběhové hospodářství účinně využívající zdroje.
 • Opatření 1.5.5 – Výstavba a modernizace sběrných dvorů, doplnění a zefektivnění systému odděleného sběru/svozu zejména komunálních odpadů včetně podpory door-to-door systémů a zavádění systémů PAYT („Pay-as-You-Throw“)
 • Dále dodatkově:
  • Opatření 1.5.1 – Kompostéry pro předcházení vzniku komunálních odpadů.
  • Opatření 1.5.2 – RE-USE centra pro opětovné použití výrobků včetně aktivit pro opravy a prodlužování životnosti výrobků, podpora prevence vzniku odpadu.
  • Opatření 1.5.4 – Podpora prevence vzniku odpadů z jednorázového nádobí nebo jednorázových obalů.

Forma a výše podpory:

 • Alokace (maximální celková podpora z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 500 mil. Kč.
 • Z toho alokace na opatření 1.5.5 je 450 mil. Kč. Projekty opatření 1.5.5 je možné kombinovat s projekty opatření 1.5.1, 1.5.2, 1.5.4, přičemž alokace na opatření 1.5.1, 1.5.2 a 1.5.4 je 50 mil. Kč.
 • Míra financování činí max. 85 % z celkových způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Cílová území: Území celé České republiky.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru