Přeskočit na obsah

OPŽP — 6. výzva — Zdroje podzemních vod

Dotace na průzkumných geofyzikálních a vrtných prací s vyhodnocením všech geologických a hydrogeologických parametrů zájmových území. 

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 31. srpna 2022 (9:00) do 30. září 2022 (20:00).

Příjemci podpory:

  • Resortní příspěvkové organizace MŽP.

Typy podporovaných aktivit:

  • Výzva se týká průzkumných geofyzikálních a vrtných prací s vyhodnocením všech geologických a hydrogeologických parametrů zájmových území. 
  • Stejně tak cílí i na oblast tvorby metodik pro zpracování bilance či rebilance aktuálních a budoucích zásob podzemní vody v hydrogeologických rajonech krystalinika.
  • Monitoring a rebilance dlouhodobě využitelných zdrojů podzemních vod pro obce v krystaliniku Českého masivu.

Forma a výše podpory:

  • Alokace (maximální celková podpora z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 64,8 mil. Kč.
  • Míra financování činí max. 85 % z celkových způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

  • Cílová území: Území celé České republiky.
  • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2029.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru