Přeskočit na obsah

OPŽP — 61. výzva — Energetické využívání odpadů

Výzva podpoří výstavbu a modernizaci zařízení pro energetické využití odpadů, včetně bioplynových stanic pro zpracování odpadů.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 31. 1. 2024 do 26. 4. 2024.

Příjemci podpory:

 • Kraje, Obce, Státní podniky, Organizační složky státu, Dobrovolné svazky obcí, Veřejnoprávní instituce, Příspěvkové organizace, Veřejné výzkumné instituce, Vysoké školy, školy a školská zařízení, Nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti, Církve a náboženské společnosti, Obchodní společnosti a družstva, Městské části hl. města Prahy, Zájmová sdružení právnických osob, Fyzické osoby podnikající, Národní podnik.

Typy podporovaných aktivit:

 • Popis podporovaných aktivit:
  • opatření 1.5.9 — Výstavba a modernizace zařízení pro energetické využití odpadů, včetně bioplynových stanic pro zpracování odpadů.
  • Výstavba a modernizace bioplynových stanic.
  • Výroba paliv z odpadů katalogového čísla 20 01 25.

Forma a výše podpory:

 • Míra financování činí max. 70 % z celkových způsobilých výdajů.
 • Alokace (maximální celková podpora z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 500 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • Cílová území: Území celé České republiky.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru