Přeskočit na obsah

OPŽP — 65. výzva — Environmentální centra se zaměřením na změnu klimatu

Výzva cílí na komplexní projekty modernizace vzdělávacích environmentálních center. Podporovány budou projekty, zahrnující modernizaci objektu a volitelně pak další aktivity (vybavení a pomůcky pro interiér a exteriér, terénní úpravy). 

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotaci lze podávat od 4. září 2024 (9:00) do 31. ledna 2025 (20:00).

Příjemci podpory:

  • Církve a náboženské společnosti, Dobrovolné svazky obcí, Kraje, Městské části hl. města Prahy, Nadace, nadační fondy, ústavy, spolky a obecně prospěšné společnosti, Obce, Organizační složky státu, Příspěvkové organizace, Veřejnoprávní instituce, Veřejné výzkumné instituce, Vysoké školy, školy a školská zařízení.

Typy podporovaných aktivit:

  • Opatření 1.3.9 Investice do modernizace vzdělávacích environmentálních center zaměřených na změnu klimatu.
    • Investice do modernizace vzdělávacích environmentálních center zaměřených na změnu klimatu.
  • Předmětem výzvy je podpora modernizace zázemí centra zaměřeného na klimatické vzdělávání — komplexní modelová řešení. Podporovány budou takové projekty, které budou zahrnovat modernizaci objektu a volitelně pak další aktivity (vybavení a pomůcky pro interiér a exteriér, terénní úpravy). Nebudou podporovány projekty zaměřené pouze na pořízení vybavení, pomůcek nebo terénní úpravy.

Forma a výše podpory:

  • Míra financování činí max. 80 % z celkových způsobilých výdajů.
  • Alokace (maximální celková podpora z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 300 mil. Kč.

Specifika a omezení:

  • Cílová území: Území celé České republiky.
  • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2029, nerozhodne-li Řídicí orgán jinak.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru