Přeskočit na obsah

OPŽP — 67. výzva – Průzkum kontaminace životního prostředí

Výzva se zaměřuje na projekty průzkumu kontaminace životního prostředí a jeho jednotlivých složek, tj. podzemních či povrchových vod, sedimentů, horninového prostředí či půdního vzduchu. Součástí projektů je zpracování analýz rizik kontaminovaných nebo potenciálně kontaminovaných lokalit, a to včetně návrhu efektivního řešení.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotaci lze podávat od 3. července 2024 (9:00) do 29. dubna 2025 (20:00).

Příjemci podpory:

  • Církve a náboženské společnosti, Dobrovolné svazky obcí, Fyzické osoby nepodnikající, Fyzické osoby podnikající, Kraje, Městské části hl. města Prahy, Nadace, nadační fondy, ústavy, spolky a obecně prospěšné společnosti, Obce, Obchodní společnosti a družstva, Organizační složky státu, Příspěvkové organizace, Společenství vlastníků jednotek, Státní podniky, Veřejnoprávní instituce, Veřejné výzkumné instituce, Vysoké školy, školy a školská zařízení, Zájmová sdružení právnických osob.

Typy podporovaných aktivit:

  • Opatření 1.6.7 Průzkum rozsahu znečištění horninového prostředí a rizik s ním spojených, včetně návrhu efektivního řešení.
  • Popis podporovaných aktivit:
    • Realizace průzkumných a doprůzkumných prací a zpracování analýz rizik kontaminovaných nebo potenciálně kontaminovaných lokalit, a to včetně návrhu efektivního řešení.

Forma a výše podpory:

  • Alokace (maximální celková podpora z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 150 mil. Kč.
  • Míra financování činí max. 85 % z celkových způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

  • Cílová území: Území celé České republiky.
  • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2029, nerozhodne-li Řídicí orgán jinak.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru