Přeskočit na obsah

OPŽP – 72.výzva, PO 1, SC 1.1 Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod

Cílem je dosažení dobrého stavu vod, který je popsán chemickým a ekologickým stavem či potenciálem.

Příjem žádosti:

 • Termín příjmu žádostí je od 16. října 2017 (9:00) do 18. září 2018 (20:00).

Příjemci podpory:

 • Kraje.
 • Obce/města.
 • Dobrovolné svazky obcí.
 • Městské části hl. města Prahy.
 • Organizační složky státu.
 • Státní podniky.
 • Příspěvkové organizace.
 • Obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty.

Typy podporovaných projektů:

 • Odstraňování příčin nadměrného zatížení povrchových vod živinami (eutrofizace vod) – je podporována zejména u vodárenských nádrží, nadrží koupacích vod a na přítocích do těchto nádrží.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace finančních prostředků je ve výši 50 mil. Kč.
 • Celkové způsobilé výdaje projektu musí být do 50 mil. EUR.
 • Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 50 tis. Kč (bez DPH).
 • Maximální výše podpory je 85 % způsobilých nákladů.

Specifika a omezení:

 • Výzva je kolová, s jednokolovým modelem hodnocení žádostí.
 • Cílové území je celá Česká republika.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7700”]

4 komentáře na “OPŽP – 72.výzva, PO 1, SC 1.1 Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod”

  1. Bc. Kateřina Čočková

   Dobrý den,
   program OP ŽP bude v účinnosti až do roku 2020. Jednotlivé podpory se budou v programovém období opakovaně vyhlašovat. Dle harmonogramu pro daný rok zjistíte, jaké podpory se budou vyhlašovat.
   S pozdravem, KČ

 1. V rámci tohoto programu mohou tedy žádat pouze úspěšní žadatelé z minulé LXI. výzvy ? Nikdo jiný nemá šanci ?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru