Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

OP ŽP – 73. výzva, PO 1, SC 1.2 Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství

shutterstock_157815041.jpg
Share Button

Cílem je zvýšit počet obyvatel zásobovaných pitnou vodou odpovídající jakosti, zvýšit zabezpečení stability dodávky pitné vody, a to zejména v oblastech, kde není vybudován veřejný vodovod a nejsou kvalitní vodní zdroje, a v oblastech, kde dochází k problémům s dodávkou v době sucha.

Příjem žádosti:

 • Termín příjmu žádostí je od od 16. října 2017 (9:00) do 18. ledna 2018 (20:00).

Příjemci podpory:

 • Obce/města.
 • Dobrovolné svazky obcí.
 • Městské části hl. města Prahy.
 • Příspěvkové organizace.
 • Obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % majetku obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty.

Typy podporovaných projektů:

 • Výstavba a modernizace úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody včetně výstavby a modernizace systémů (technická opatření) pro ochranu zdrojů pitné vody v jejich bezprostřední blízkosti, sloužících veřejné potřebě.
 • Výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů, sloužících veřejné potřebě.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace finančních prostředků je ve výši 1,6 mld. Kč.
 • Celkové způsobilé výdaje projektu musí být do 50 mil. EUR, minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 3 000 000 Kč bez DPH.
 • Maximální výše podpory je 85 % způsobilých nákladů.

Specifika a omezení:

 • Výzva je kolová, s jednokolovým modelem hodnocení žádostí.
 • Cílové území je celá Česká republika.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Vaše dotazy a komentáře

 1. Petr Poláček napsal:

  Pokud nejsme úspěšnými žadateli XVI.výzvy, budeme se moci ucházet o dotaci takto ?
  Výzva pro předkládání dotací v rámci specifického cíle 1.1 a 1.2 pro ostatní žadatele bude vyhlášena v srpnu 2015 a předpoklad příjmu žádostí je v termínu 15. 10. 2015 – 5. 1. 2016.

  • Petr Poláček napsal:

   oprava … LXI.výzvy …

  • Bc. Kateřina Čočková napsal:

   Dobrý den, pane Poláčku,

   aktuálně vyhlášená 2. výzva je určena pouze pro žadatele z LXI. výzvy OPŽP 07-13. Pokud jste čerpali až v LXIV. výzvě, není možné se nyní o podporu ucházet. Bude zapotřebí vyčkat na vyhlášení druhého podzimního kola.

   S pozdravem, KČ

 2. Petr Poláček napsal:

  Máme financovaný průzkumný vrt z LXIV. výzvy Operačního programu Životní prostředí 07-13. Vztahuje se prosím možnost případného zprovoznění tohoto průzkumného vrtu k tomuto dotačnímu titulu, nebo je striktně vyžadována LXI. výzva ?
  Pozn.: V případě, že průzkumný vrt prokáže dobré parametry a bude převeden na vodní dílo, bude nutné k němu zřídit přístupovou komunikaci a propojit jej se stávajícím objektem čerpací stanice vodovodním potrubím a elektrickým vedením.


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>