Přeskočit na obsah

OPŽP — 77. výzva — Energetické úspory ve veřejné infrastruktuře

Výzva pro méně rozvinuté regiony se vztahuje na integrované projekty v rámci komunitně vedeného místního rozvoje CLLD realizovaného prostřednictvím místních akčních skupin (MAS). Jedná se o výzvu na tzv. komplexní projekty, kdy je hlavní opatření na podporu revitalizace budov veřejného sektoru s cílem snížení konečné spotřeby energie možné kombinovat se zlepšením kvality vnitřního prostředí budov, podporou OZE nebo zvýšením adaptability veřejných budov na změnu klimatu. Jako součást komplexního projektu může být způsobilým výdajem i dobíjecí stanice pro vozidla na elektropohon.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 12. 6. 2024 (9:00) do 30. 06. 2025 (20:00).

Příjemci podpory:

 • Církve a náboženské společnosti, Dobrovolné svazky obcí, Kraje, Městské části hl. města Prahy (pouze na projekty realizované mimo území HMP), Nadace, nadační fondy, ústavy, spolky a obecně prospěšné společnosti, Obce, Obchodní společnosti a družstva (ze 100 % vlastněná veřejným subjektem), Organizační složky státu, Příspěvkové organizace, Státní podniky, Veřejnoprávní instituce, Veřejné výzkumné instituce, Vysoké školy, školy a školská zařízení.

Typy podporovaných aktivit:

 • Specifický cíl 1.1 — Podpora energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů.
  • Opatření 1.1.1 – Snížení energetické náročnosti veřejných budov a infrastruktury.
  • Opatření 1.1.3 – Zlepšení kvality vnitřního prostředí veřejných budov.
  • Opatření 1.1.4 – Zvýšení adaptability veřejných budov na změnu klimatu.
  • Opatření 1.2.1 – Výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy.

Forma a výše podpory:

 • Alokace je vyhlášena ve výši 200 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2029, nerozhodne-li Řídicí orgán jinak.
 • Cílová území:
 • Území MAS se schváleným programovým rámcem mimo obcí nad 25 tis. obyvatel v rámci méně rozvinutých regionů:
  • Severozápad – Ústecký a Karlovarský kraj,
  • Severovýchod – Pardubický, Liberecký a Královéhradecký kraj,
  • Moravskoslezsko – Moravskoslezský kraj,
  • Střední Morava – Olomoucký a Zlínský kraj.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru