Přeskočit na obsah

Pardubice — dotační program na podporu sportu

Podpora na zajištění a zkvalitnění sportovní činnosti sportovních organizací, podpora zapojení veřejnosti do sportovního života v Pardubicích a umožnění kvalitní propagace sportovních organizací.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 14. 08. 2023 od 5:00 hodin do 31. 08. 2023 do 23:59:59 hodin.

Příjemci podpory:

  • Subjekty – tělovýchovné jednoty, sportovní kluby, případně další subjekty, které se podílely na zajištění programu nebo provozu jednotlivých stanovišť v rámci Sportovního parku Pardubice.

Typy podporovaných projektů:

  • Program je zaměřen na podporu subjektů — sportovních klubů a tělovýchovných jednot, případně dalších subjektů, které se aktivně podílely na zajištění programu a provozu stanovišť v rámci Sportovního parku Pardubice 2023. Prostředky jsou určeny na zajištění programu a provozu stanovišť v rámci uvedené akce.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného účelu 600 000 Kč.
  • Maximální výše dotace může činit 35 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Dotace nebude poskytnuta žadateli, který neodevzdal vyúčtování dotace za předešlý rok.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru