Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Pardubice – dotační program na podporu sportu

start-1590051__340
Share Button

Podpora na zajištění a zkvalitnění sportovní činnosti sportovních organizací, podpora zapojení veřejnosti do sportovního života v Pardubicích a umožnění kvalitní propagace sportovních organizací.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 18. 01. 2021, 05:00:00 hod. do 08. 02. 2021, 23:59:59 hod.

Příjemci podpory:

 • Subjekty provozující sportovní a tělovýchovnou činnost na území města Pardubic.
 • Dotace na tradiční a významné akce – žadatelem může být fyzická osoba nepodnikající, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba.
 • Ostatní typy dotací – žadatelem může být fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora uspokojování sportovních potřeb občanů města Pardubic, podpora údržby a provozu sportovních zařízení sloužících sportovnímu vyžití občanů města Pardubic a podpora propagace města Pardubic cestou sportu.
 • Program podpory sportu pro rok 2021:
  • 1. dotace na tradiční a významné sportovní akce;
  • 2. dotace na spolkovou sportovní činnost dětí a mládeže;
  • 3. dotace na výkonnostní sport;
  • 4. dotace na provoz sportovišť;
  • 5. dotace na podporu významných sportovců;
  • 6. dotace na provoz otevřených hřišť pro veřejnost;
  • 7. dotace na činnost spolků pracujících s handicapovanými sportovci.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného účelu 27 000 000 Kč.
 • Výše dotace pro každou kategorii bude vypočtena samostatně na základě kritérií jednotlivých dotačních kategorií. Kritéria jsou uvedena v Pravidlech pro poskytování dotací z Programu podpory sportu města Pardubic v roce 2021.

Specifika a omezení:

 • Každá žádost bude zhodnocena po stránce formální, věcné a obsahové.
 • Dotace nebude poskytnuta žadateli, který neodevzdal vyúčtování dotace za předešlý rok.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>