Přeskočit na obsah

Pardubický kraj — Dotační program „AED“ (Automatizovaný externí defibrilátor)

V rámci programu je podporován nákup AED (Automatizovaný externí defibrilátor). Cílem je zefektivnění spolupráce obcí a složek IZS při záchraně lidských životů při využití AED.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 15. 4. 2024 do 29. 4. 2024.

Příjemci podpory:

  • Obec.

Typy podporovaných aktivit:

  • V rámci programu je podporován nákup AED (Automatizovaný externí defibrilátor).
  • Cílem je zefektivnění spolupráce obcí a složek IZS při záchraně lidských životů při využití AED.

Forma a výše podpory:

  • Podpora bude poskytována formou programové dotace, na kterou není právní nárok. Výše poskytnuté podpory na jeden projekt je maximálně 40 000 Kč.
  • Dotace současně může dosáhnout maximálně 50 % z celkových způsobilých nákladů projektu.
  • Celková výše prostředků plánovaných z rozpočtu kraje na tento dotační program je 320 tis. Kč.

Specifika a omezení:

  • AED musí být veřejně dostupný v režimu 24/7 a uložen ve venkovním vyhřívaném boxu.
  • Obec musí poskytnout informaci o nabytí AED všem občanům obce v čase a místě obvyklou formou.
  • Obec musí zajistit veřejné školení o používání AED pro občany.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru