Přeskočit na obsah

Pardubický kraj — Dotační řízení Pardubického kraje v oblasti podpory sociálních služeb

Účelová dotace je poskytována na zajištění činností týkajících se závazku veřejné služby v souladu s uvedeným Rozhodnutím Komise SGEI. Poskytovatel sociální služby musí být pověřen Pardubickým krajem k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v souladu s Rozhodnutím Komise č. 2012/21/EU.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 28. 7. 2022 do 5. 8. 2022.

Příjemci podpory:

  • Poskytovatel sociální služby, kterému bylo vydáno rozhodnutí o registraci právnické či fyzické osoby dle § 84 odst. 5 zákona č. 108/2006 Sb.

Typy podporovaných aktivit:

  • Účelová dotace je poskytována na zajištění činností týkajících se závazku veřejné služby v souladu s uvedeným Rozhodnutím Komise SGEI. Poskytovatel sociální služby musí být pověřen Pardubickým krajem k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v souladu s Rozhodnutím Komise č. 2012/21/EU.
  • Finanční prostředky budou použity na podporu poskytování sociálních služeb, které mají místní či regionální charakter a jsou v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na období 2022 a Sítí sociálních služeb pro období 2022.
  • V rámci 3. kola dotačního řízení budou dofinancovány všechny sociální služby maximálně do výše optimální varianty spočtené v 1. a 2. kole dotačního řízení. Žádost o navýšení požadavku na dotaci do 3. kola dotačního řízení podávají pouze ty organizace, u kterých požadavek na výši účelové dotace v 1. a 2. kole dotačního řízení byl nižší než spočtená optimální varianta financování sociální služby.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný objem finančních prostředků činí 155 mil. Kč.

Specifika a omezení:

  • Účelovou dotaci nelze poskytnout na zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru