Přeskočit na obsah

Pardubický kraj — Dotační řízení Pardubického kraje v oblasti podpory sociálních služeb

Účelová dotace je poskytována na zajištění činností týkajících se závazku veřejné služby v souladu s uvedeným Rozhodnutím Komise SGEI. Poskytovatel sociální služby musí být pověřen Pardubickým krajem k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v souladu s Rozhodnutím Komise č. 2012/21/EU.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 6. října 2023 do 31. října 2023.

Příjemci podpory:

  • Poskytovatel sociální služby, kterému bylo vydáno rozhodnutí o registraci právnické či fyzické osoby dle § 84 odst. 5 zákona č. 108/2006 Sb.

Typy podporovaných aktivit:

  • Podporované sociální služby jsou službami obecného hospodářského zájmu v souladu s příslušnými předpisy Evropské unie a v souladu s pověřením k závazku poskytovat veřejnou službu podle předpisů EU.
  • Účelová dotace je určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb.
  • Cílem poskytnutých účelových dotací je podpora sociálních služeb, které zajišťují pomoc a podporu obyvatelům Pardubického kraje nebo osobám pobývajícím na území Pardubického kraje za účelem jejich sociálního začlenění nebo prevence jejich sociálního vyloučení.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný objem finančních prostředků činí 1 800 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Účelovou dotaci nelze poskytnout na zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru