Přeskočit na obsah

Pardubický kraj — Podpora a identifikace komercializačního potenciálu výsledků výzkumu a vývoje v rámci projektu Smart akcelerátor+

Hlavním cílem projektu Smart akcelerátor+ / Pardubický kraj inovativní je rozvoj inovačního prostředí v kraji tak, aby tento rozvoj byl v souladu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky, která je označována jako RIS3 strategie, a její krajskou přílohou za Pardubický kraj.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 5. 5. 2023 do 19. 5. 2023.

Příjemci podpory:

 • Vysokoškolské instituce univerzitního typu (tzn. členěné na fakulty) působící v Pardubickém kraji. V Pardubickém kraji musí působit všechny fakulty zapojené do Pilotního ověření. Žadatel musí figurovat na seznamu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Typy podporovaných aktivit:

 • Program souvisí s problematikou nízké úrovně aplikace vědeckých nápadů či výsledků výzkumu, vývoje a inovací vznikajících na akademických pracovištích v Pardubickém kraji. V rámci tzv. Pilotního ověření se proto předpokládá vytvoření sítě ambasadorů na vybraných fakultách institucí univerzitního typu v regionu. Úkolem těchto ambasadorů bude na straně jedné identifikovat studenty i výzkumné pracovníky jednotlivých fakult, jejichž výzkumné a vývojové aktivity mají potenciál k uplatnění v praxi, a podporovat je ve snaze nalézt pro jejich nápady praktické uplatnění (ať už formou transferu technologií a komercializace výsledků výzkumu, vývoje a inovací, či zakládáním start-upů či spin-off firem). Na straně druhé bude jejich činnost spočívat v osvětě a podněcování aplikačních aktivit v rámci celé fakulty. Cílem programu je vytvořit v daných akademických institucích systém podpory a motivace studentů i akademiků k aplikování výsledků jejich výzkumných aktivit a jeho prostřednictvím zvýšit uplatnitelnost a uplatňování výsledků výzkumných aktivit vznikajících v akademickém prostředí v praxi.

Forma a výše podpory:

 • Finanční alokace na výzvu je 4 310 000 Kč. 
 • Výše dotace je 100 % celkových způsobilých výdajů.
 • Maximální výše podpory je možná až do výše celkové alokace této výzvy.

Specifika a omezení:

 • Požadované výstupy projektu:
  • Vytvoření metodiky podpory aplikace výsledků VaV na akademickém pracovišti.
  • Alespoň 4 školení pro ambasadory.
  • 2 akce pro cílovou skupinu.
 • Výdaje jsou způsobilé od data vyhlášení této výzvy, tj. od 4. 4. 2023, do 31. 7. 2025.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru