Přeskočit na obsah

Pardubický kraj — Podpora dostupnosti sociálních služeb

Dotace poskytnutá v rámci realizace projektu Pk prostřednictvím OPZ+ bude určena na krytí, případně na částečné krytí vyrovnávací platby, která se týká financování běžných výdajů související s poskytováním základních činností výše uvedených druhů sociálních služeb.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 24. 10. 2022 do 14. 11. 2022.

Příjemci podpory:

 • Poskytovatel sociální služby, který splňuje podmínky pro podání žádosti a podáním žádosti se uchází o účelovou dotaci, která bude poskytována v rámci realizace projektů Pk.
 • Nestátní neziskové organizace, fyzické osoby, obchodní společnosti, obce, kdy je obec poskytovatelem sociální služby, obcím, kdy je obec zřizovatelem příspěvkové organizace (tj. žadatele), je účelová dotace poskytována na základě písemné smlouvy o poskytnutí dotace. Příspěvkové organizace Pardubického kraje je účelová dotace poskytována formou účelového příspěvku na provoz.

Typy podporovaných aktivit:

 • Účelová dotace je určena na financování běžných výdajů/nákladů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů a forem vybraných služeb sociální péče a prevence podpořených v rámci realizace projektů PK.
 • Dotace z projektu Pk v rámci OPZ+ je určena na podporu pouze těchto sociálních služeb:
  • Osobní asistence (OA) §39 (výhradně služby, které v souladu se sítí sociálních služeb Pardubického kraje poskytují péči specificky osobám s PAS).
  • Podpora samostatného bydlení (PSB) §43.
  • Azylové domy (AD) §57.
  • Domy na půl cesty (DPC) §58.
  • Sociálně terapeutické dílny STD (§67).

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků na období 2023 – 2025 činí 235 400 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Každý poskytovatel sociální služby podává v termínu jednu žádost na jednu jím poskytovanou službu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru