Přeskočit na obsah

Pardubický kraj — Podpora energetických úspor sportovních zařízení v majetku obcí — Program C2

Dotace na snížení energetické náročnosti sportovišť a sportovních zařízení v majetku obcí v Pardubickém kraji s počtem obyvatel 5 000 a více.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 6. prosince 2023 do 18. prosince 2023.

Příjemci podpory:

  • Obec s počtem obyvatel 5 000 a vyšším k 1. 1. 2023.

Typy podporovaných aktivit:

  • Účelem programu je motivovat obce v Pardubickém kraji s počtem obyvatel 5 000 a více ke snížení energetické náročnosti sportovišť a sportovních zařízení v jejich majetku, nebo dlouhodobém nájmu (ve výpůjčce) min. 5 let od ukončení projektu. Energetických úspor může být dosaženo např. pomocí stavebních úprav, rekonstrukcí, opravami nebo výměnou energeticky náročných technologií/zařízení (vytápění, osvětlení apod.). Projekt musí být realizován na území Pardubického kraje.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše dotace je 50 000 Kč a maximální výše je 500 000 Kč (resp. 600 000 Kč u žadatelů z problémových regionů Pardubického kraje). 
  • Předpokládaný finanční objem prostředků určených pro tento program činí 4 000 000 Kč.
  • Poskytnutí dotace je vždy vázáno na finanční spoluúčast žadatele ve výši minimálně 50 % (resp. 40 %, viz dále), která může být hrazena z dotačních titulů jiných poskytovatelů. Dotace může dosáhnout maximálně 50% z celkových způsobilých výdajů projektu. U žadatelů z území vymezených Strategií rozvoje Pardubického kraje 2021 – 2027 jako problémové regiony Pardubického kraje na úrovni správních obvodů obcí s rozšířenou působností (ORP Králíky, Moravská Třebová, Česká Třebová, Svitavy), může podpora dosáhnout maximálně 60 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

Specifika a omezení:

  • Příjemce dotace je povinen v rámci propagační kampaně projektu vhodným a viditelným způsobem prezentovat Pardubický kraj.
  • V rámci této výzvy k předkládání žádostí o dotace může jeden žadatel podat maximálně 1 žádost o dotaci.
  • Na konkrétní projekt může žadatel žádat pouze v jednom dotačním programu Pardubického kraje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru