Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Pardubický kraj – Podpora hospodaření v lesích – těžba kůrovcových stromů

desktop-3222086__340
Share Button

Dotace na podporu opatření k omezení šíření podkorních hmyzích škůdců lesních dřevin, provedení následné účinné asanace kůrovcového dřeva a dále na činnosti drobných vlastníků lesů v ochraně lesa, které mohou zabránit dalšímu rozmnožování hmyzích škůdců a šíření kůrovcové kalamity v lesích.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 3. 1. 2022 do 30. 9. 2022 (za činnosti provedené v období od 1. 10. 2021 do 30. 9. 2022).

Příjemci podpory:

 • Drobní vlastníci lesa, jehož výměra nepřesahuje 50 ha a který se nachází na území Pardubického kraje.
 • Fyzické nebo právnické osoby (obce, města), případně osoby, na které se ve smyslu ust. § 58 odst. 1 lesního zákona vztahují práva a povinnosti vlastníků lesa.

Typy podporovaných aktivit:

 • A. Dotační podtitul Lesní těžba kůrovcových stromů.
 • B. Dotační podtitul Kácení kůrovcových stromů jednotkami požární ochrany obcí.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného účelu: 4 mil. Kč pro rok 2022 a výhledově 3 mil. Kč pro rok 2023 (podmíněno schválením rozpočtu Pardubického kraje na rok 2022 a rozpočtového výhledu na rok 2023).
 • Minimální výše dotace je stanovena na 2 000 Kč.
 • Výše dotace je stanovena sazbou na technickou jednotku, a to 200 Kč za 1 m3 vytěženého kůrovcového dříví.

Specifika a omezení:

 • Dotaci nelze použít na:
  • těžbu sterilních kůrovcových souší,
  • těžbu kůrovcových stromů, u nichž nebyla následně provedena včasná a účinná asanace k zamezení dokončení vývoje kůrovců a jejich dalšímu šíření.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>